Top

Aanvullende Dropshipping voorwaarden

Algemene voorwaarden Dropshipping                                        
 
Inleiding
 
Wat is Dropshipping
 
Heeft u een webwinkel of wilt u een webwinkel beginnen, dan kunt u gebruik maken van onze dropshipping overeenkomst.
Dropshipping betekend dat u producten zelf verkoopt via uw eigen webwinkel, maar de voorraad en verzending van de producten laat verzorgen door ons.
Op deze manier hoeft u zelf geen voorraad te houden en ook geen logistieke kosten te maken.
Dropshipment is bijvoorbeeld handig voor startende webwinkels, vergroting van uw product assortiment of wanneer u eerst een product wilt uitproberen alvorens op voorraad te nemen. U ontvang meteen een hoge korting welke uw winst is zonder voorraad en zonder hoge logistiek kosten van magazijn.
 
Hoe werkt bij ons de dropshipping stap voor stap.


1.     U bouwt zelf een nieuwe webshop of u laat er een voor u bouwen. Wij kunnen u daar eventueel bij helpen en adviseren.
2.     U plaatst de producten in uw bestaande of nieuwe webshop. Wij leveren u de foto`s en documentatie aan.
3.     Zodra uw shop klaar is gaat u aan de slag met verkopen. Maak gebruik van zoveel mogelijk sociale media en SEO technieken. Wij kunnen u daarbij helpen.
4.     Uw eerste order komt binnen.
5.     Klantenservice en Betaling van uw klant is geheel voor uw eigen verantwoording.
6.     U bepaald dus zelf hoe uw huisstijl is en op welke wijze uw bedrijfsvoering werkt.
 
De verwerking van uw eerste order
 
7.     U logt in op onze dropshipping pagina en besteld zelf rechtstreeks in onze webshop de producten die u heeft verkocht.
8.     U betaald uw order rechtstreeks met ideal.
9.     Uw korting wordt direct verwerkt.
10.  Zorg dat het afleveradres dat van uw klant is en rond de bestelling af.
11.  U ontvangt van ons een order betaal en verzend bevestiging.
12.  Uw order wordt nu door ons verwerkt en vanuit FERM bv verzonden.
13.  U ontvangt van iedere stap een email die u naar uw klant met uw initialen en uw reclame kunt doorsturen naar uw klant.
14.  Uw order wordt verstuurd naar het door u opgegeven adres.
15.  Zodra uw betaling is ontvangen wordt uw order verwerkt en verzonden. U ontvangt hier bericht van per mail die u met uw initialen door kunt sturen naar uw klant.
16.  De nazorg en marketing is geheel naar uw eigen ideeën en verantwoording uit te voeren wij doen hier verder niets mee.
17.  De order is nu afgesloten en uw eerste verkoop is afgerond.

 
De voordelen en nadelen in vogelvlucht.
Voordelen;
1.     U start zelf een eigen bedrijf zonder invloed van ons en u bent dus eigen baas.
2.     Heeft u al een eigen bedrijf en wilt u het assortiment aanvullen dan bent u vrij om naar eigen inzicht uw assortiment met alle of bepaalde producten aan te vullen.
3.     U bepaalt zelf uw prijsstelling zolang u maar binnen de marges blijft.
4.     U heeft geen voorraad van producten nodig en bespaart opslag en logistiek kosten.
5.     De fysieke afhandeling van producten ligt volledig in onze verantwoordelijkheid dus kan u zich bezig houden met de verkoop.
6.     Uw orders worden volledig uit uw naam verzonden waardoor uw klant niet merkt dat uw product bij ons vandaan komt.
7.     Op alle producten zit volledige fabrieksgarantie dus daar heeft u ook geen omkijken naar.
8.     U kunt kiezen om uw retourzendingen rechtstreeks via ons of via u zelf te laten verlopen ook daar bent u vrij in.
9.     U hoeft als beginnend winkelier geen grote financiële risico`s en financiering voor voorraad te nemen.
10.  U kunt uw eigen huisstijl documentatie en verpakkingen aanleveren welke door ons kunnen worden gebruikt bij verzenden.
 
Nadelen; Net zoals bij ieder wijze van ondernemen zijn er ook nadelen aan dropshipping zoals.
1.     U bent afhankelijk van de voorraad leverancier en heeft daar weinig grip op. (geldt ook een beetje als u zelf een voorraad rechtstreeks bij fabrikant koopt)
2.     U heeft geen controle over de wijze van verzending en uiterlijk van verpakking.
De ferm producten worden uitsluitend in de originele fabrieksverpakking verzonden.

3.     Kosten die worden gemaakt zodra uw order van uw klant binnen is en de uiteindelijke aflevering zijn onder bepaalde voorwaarde voor uw rekening.
4.     Kosten met betrekking tot garantie en retourleveringen zijn onder de voorwaarden voor uw rekening.
5.     U bent verantwoordelijk voor de handelingen die nodig zijn indien er retour, weigering of schade aan order bij de vervoerder of consument wordt gemeld.
 
Duidelijke afspraken
Het is wel duidelijk dat de nadelen sterk in de minderheid zijn en het is juist daarom dat dropshipping een van de sterkst opkomende handelswijze.
Toch is niet alles rozengeur en maneschijn want een goede en langdurige samenwerking staat of valt met duidelijke afspraken tussen betrokken partijen.
Daarom bieden wij u als een van de eerste in de markt een overeenkomst aan waar de overeengekomen rechten en plichten in zijn omschreven en onder alle omstandigheden dienen te respecteren en te hanteren.
 
Algemene voorwaarden Dropshipping.
Lees en begrijp de voorwaarden goed en ga in overleg met ons als u vragen of opmerkingen heeft over deze overeenkomst.
Dit is een hele hoop aan belangrijke juridische en bepalende informatie.

In grote lijnen komt het er op neer dat in bijna alle gevallen de contractant (U), geheel verantwoordelijk is voor de verkoop, de marketing, de afhandeling en de nazorg naar UW klant.
Wij zijn alleen de schakel van uw digitale magazijn met voorraden het verpakken en de aanlevering van de orders vanuit FERM.bv naar de vervoerder.
Alle fysiek en financiële gevolgen voorvloeiend uit de handelingen tussen uw klant, uw verkocht product en onze aangewezen vervoerder zijn in de meeste gevallen voor uw rekening.


Dit lijkt misschien vreemd maar dit ligt ten grondslag aan het volgende:
Wij leveren de producten met korting aan u zo dat u een goede marge heeft van uw producten.  Wij geven daarmee onze marge voor garantie, retour en administratie kosten op te vangen aan u weg.
U zult dan ook deze marge in uw eventuele kosten als ondernemers risico op u moeten nemen.
Het grote voordeel hiervan is dat de enkele gevallen van beroep door de consument op zijn rechten niet opweegt tegen de kortingen op alle producten en u op de lange termijn meer winst maakt.
Alleen wij zijn verantwoordelijk voor de fysiek en financiële gevolgen indien er sprake is van nalatigheid verkeerde informatie aan u of uw klant of verkeerd handelen en de schade aantoonbaar door ons is veroorzaakt.


De uitleg, plichten en rechten staan hieronder uiteen gesteld. Neem u deze aandachtig door zodat u weet waar u mee akkoord gaat. Heeft u deze nog niet ontvangen mail dan naar info@fermonline.nl en vraag aan.
 
Algemene voorwaarden – Dropshipping 
 
Vaststelling van weergegeven benoeming in deze overeenkomst.

Onder Leverancier wordt bedoelt www.fermonline.nl en wordt verder in de overeenkomst als leverancier weergegeven.
Onder contractant wordt bedoelt de juridische persoon die de overeenkomst is aangegaan / ondertekend en verder als contractant wordt weergegeven. 
Onder derden wordt verstaan de betreffende rechtspersoon van onderwerp en verder in de overeenkomst als derden wordt weergegeven.
Onder gebruiker wordt verstaan de rechtspersoon die de uiteindelijke handelingen heeft verricht en verder in de voorwaarden als gebruiker wordt weergegeven.
Onder consument wordt verstaan de rechtspersoon welke een bestelling heeft geplaatst en betaald in de fysieke of digitale winkel van de contractant en verder als consument wordt weergegeven.
Onder werkdagen zijn vastgesteld de dagen van Maandag tot en met Vrijdag tussen 08:00uur en 17:00uur. En verder in de voorwaarden als werkdagen wordt weergegeven.
Onder zon en feestdagen zijn vastgesteld de officiële niet werkbare dagen die vallen onder de Nederlandse wetgeving en verder in de overeenkomst als zon en feestdagen wordt weergegeven.
Onder schriftelijk is vastgesteld dat correspondentie op digitale of fysieke wijze en ondertekend door betrokken persoon is weergegeven en verder als schriftelijk in overeenkomst wordt weergegeven.
 
Online inkopen van producten
 
Artikel 1 Uw winkel inrichten.
 
1.     Het bouwen en inrichten van webshop valt geheel onder eigen inzicht en ideeën van contractant.
2.     Leverancier levert kant en klaar documentatie beeld en geluid materiaal welke contractant onder voorwaarden opgesteld in artikel 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 mag gebruiken.
3.     Contractant is op geen enkele wijze gebonden aan gebruik van de aangeleverde materialen.
4.     Leverancier werkt niet met automatische product feeds. Het is dus niet mogelijk om de webshop-database van contractant te koppelen met die van leverancier.
5.     Producten dienen door de contractant zelf in eigen webshop te worden geplaatst. Dit geeft u zelf de vrijheid om naar uw eigen wens en inzicht de producten te presenteren.
Leverancier levert merk producten waar mogelijk copyright en trademark bescherming op geldt. Gebruik hiervan is volledig voor risico van contractant.
6.     De documentatie, beeld en geluidmateriaal die onder deze merkrechten vallen zijn herkenbaar aan de bijbehorende merktekens en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechtenhouder.
7.     Aanvraag voor gebruik van documentatie beeld en geluid materialen met merkrechten valt onder verantwoording van contractant.
8.     Gebruik van de rechten houdende materialen vallen onder volledige verantwoording van de gebruiker.
9.     Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor misbruik en fraude gepleegd met de aangeleverde materialen door derden waar merkrechten voor gelden.
10.  Leverancier is verplicht om contractant van de nieuwste en juiste informatie te voorzien.
11.  Gevolgen voortvloeiend uit niet correcte of onvolledige informatie in aangeleverde documentatie van uitgever materialen moeten bij de uitgever van betreffende materialen worden verhaald.
12.  Prijsstelling en gevolgen voorvloeiend uit verkeerde prijsstelling zijn volledig voor verantwoordelijkheid van de contractant.
13.  Prijswijzigingen of assortiment wijzigingen, word zo snel mogelijk door Leverancier schriftelijk aan de contractant medegedeeld.
14.  De contractant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van prijzen of productinformatie in de eigen winkel.
15.  Verschillen in prijsstelling ontstaan door verkeerde berichtgeving aan Leverancier van fabrikant kunnen niet worden verhaald.
16.  Foutieve berichtgeving van prijsstelling van leverancier aan contractant kunnen niet worden verhaald.
 
 
 
 
Artikel 2 Uw orderverwerking
 
1.     Contractant is verplicht om bestelde producten welke deze overeenkomst is aangegaan van leverancier af te nemen.
2.     Bij constatering van het niet naleven van artikel 2.1 komen alle kosten en inkomstenderving voor rekening van contractant.
3.     Contractant is verplicht om juiste en actuele informatie over het afleveradres van order aan leverancier te verschaffen middels een digitale invulling gedurende bestelling.
4.     Contractant is verplicht om juiste en actuele retouradres informatie voor zijn/haar klanten beschikbaar te stellen in de webshop omgeving of andere digitale middelen.
5.     Kosten voortvloeiend uit verkeerde en/of incomplete gegevens van het afleveradres, gemaakt door leverancier komen volledig voor rekening van contractant.
6.     Kosten voortvloeiend uit Artikel 2.5 zijn alleen van kracht voor de werkelijk gemaakte kosten en dienen binnen 14dagen na gebeurtenis aan contractant te worden bekendgemaakt.
7.     Aanspraak op Artikel 2.6 komen na vastgestelde termijn te vervallen.
8.     Het adres van contractant geldt in beginsel als afleveradres tenzij anders weergegeven en wordt zodanig op documentatie van order weergegeven.
9.     Contractant is verplicht om adres en retour documentatie duidelijk en juist aan consument weer te geven en beschikbaar te stellen.
10.  Contractant is verplicht om fysiek of digitaal de retour documenten aan te bieden aan consument.
11.  Kosten voortvloeiend uit verkeerde of ontbrekende informatie van leverancier komt volledig voor rekening van leverancier.
12.  Retourzending of weigering van ontvangst door consument komen volledig voor rekening van contractant.
13.  Retourzendingen of weigeringen van ontvangst gaan naar adres van contractant middels de meegeleverde retour documentatie van door contractant geleverde documentatie.
14.  Leverancier is volledig verantwoordelijk voor zowel de fysiek als digitale verwerking van order tot moment van ontvangst verzendbewijs vervoerder.
15.  Gebreken ontstaan gedurende transport vanaf moment van ontvangst verzendbewijs door leverancier tot aan bewijs van ontvangst door consument komt voor rekening van transporteur.
16.  Financiële gevolgen van artikel 2.14 moeten door contractant worden verhaald bij transporteur.    
17.  Leverancier is verplicht om contractant gedurende de orderverwerking bij iedere stap van verwerking op de hoogte te houden van de orderverwerking.
18.  Orderverwerking vindt in drie stappen plaatst stap1 Order aanmelding, stap2 Orderverwerking, stap 3 Orderlevering.
19.  Leverancier behoud het recht om productverzending uit te stellen tot betaling van contractant is ontvangen op zijn / haar bankrekening gedurende de proef periode vastgesteld in artikel
20.  Leverancier behoud zich het recht tot weigering / uitstel van levering indien geconstateerd wordt dat de fysieke levering een verhoogd en/of onaanvaardbaar risico aanwezig is voor beschadiging tijdens transport.
21.  Kosten voorvloeiend uit artikel 2.18 kunnen niet worden verhaald op Leverancier.
 
Artikel 3 Levertijd
1.     Indien op voorraad is de levertijd 1-5 werkdagen.
2.     Orders welke op werkdagen door contractant voor 15:00uur worden besteld zijn dezelfde dag nog verwerkt.
3.     Wanneer een product niet op voorraad is, wordt contractant op de hoogte gesteld van verwachte levertijd.
4.     Bestellingen welke 1 of meerder producten met een backorder bevat worden als één order uitgeleverd zodra alle producten voorradig zijn.
5.     Leverancier stelt contractant op de hoogte indien artikel 3.4 van toepassing is.
6.     Leverancier stelt contractant op de hoogte zodra nieuwe levertijd van producten onder artikel 3.3 en 3.4 bekend zijn. 
7.     Contractant is zelf verantwoordelijk voor de communicatie betreffende  voorwaarden in artikel 3 
8.     Kosten voortvloeiend uit artikel 3 kunnen niet worden verhaald op leverancier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 4 Verzending
 
1.     De verzending wordt uitgevoerd met een vervoerder door Ferm BV aangesteld.
2.     Leverancier behoud zich het recht voor om een andere vervoerder te kiezen indien hij/zij dit noodzakelijk acht.
3.     De keuze van vervoerder is voor volledige verantwoording van leverancier.
4.     Contractant kan geen aanspraak maken op de keuze van vervoerder.
 
 
Artikel 5 Handling en verzend Kosten
1.     Contractant wordt belast met handeling kosten per order
2.     Deze bedragen zijn vooraf bepaald en overeengekomen.
3.     Handling en verzendkosten mogen nooit meer zijn dan de werkelijk gemaakte kosten.
4.     Leverancier behoud zich het recht voor om handling en verzendkosten ten alle tijden zonder toestemming van contractant te wijzigen.
5.     Leverancier is verplicht om wijzigingen in bedrag van handling en verzendkosten per direct schriftelijk door te geven aan contractant.  
6.     Handling en verzendkosten zijn opgebouwd uit; verzend kosten van vervoerder.  Verpakking kosten.  Administratie kosten.
7.     Wijzigingen in opbouw van handling en verzendkosten dienen door leverancier voorafgaand aan doorvoering aan contractant bekend te zijn gemaakt.
8.     Kosten ontstaan door het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen in de opbouw van verzendkosten komen volledig voor rekening van leverancier.
9.     Kosten voor handling en verzendkosten die vallen onder artikel 8 komen volledig voor rekening van contractant.
10.  Consument kan geen aanspraak doen op verzendkosten van retour zending indien zij deze niet/of niet volledig heeft voldaan.

Artikel 6 Wettelijke verplichtingen bij retourzendingen voor consument.
1.     Een klant heeft wettelijk maximaal 14 werkdagen zichttermijn en de mogelijkheid een bestelling retour te sturen naar contractant zonder opgaaf van redenen.
2.     Het product /pakket dient onbeschadigd en in originele verpakking te worden aangeboden.
3.     Contractant is verplicht om het volledige aankoopbedrag aan de consument te crediteren.
4.     Consument is verplicht om zijn retourzending vooraf aan contractant kenbaar te maken.
5.     Contractant is verplicht om consument met de juiste documentatie te voorzien om de retourzending van zijn/haar keuze zo simpel mogelijk te maken.
6.     Consument mag maximaal 1x voor verzendkosten worden belast. Zie wettelijke bepalingen voor verkoop op afstand.
7.     Consument kan geen aanspraak op haar retourrecht maken indien het product niet meer overeenstemt zoals weergegeven in artikel 6.2 6.4
8.     Contractant is zelf aansprakelijk voor de handelingen en uitvoering nodig voor de uitvoering van haar consumenten retourrecht.
 
Artikel 6 Retourzendingen van consument naar contractant.
1.     Contractant is verplicht om retourzending middels overeengekomen voorwaarden en bijbehorende documenten aan te nemen en af te handelen.
2.     Afhandeling en kosten van de retourzending komen volledig voor rekening van contractant.
3.     Contractant is verplicht schriftelijk melding te doen aan consument van eventueel geconstateerde schade aan het product onder retourrecht.
4.     Contractant is verplicht om duidelijke en volledige omschrijving van de geconstateerde gebreken te documenteren middels schrift en beeld.
5.     Uitvoering 6a.4 dient minimaal 24 maanden te worden gearchiveerd.
6.     Producten met geconstateerde schade komen niet meer in aanmerking voor retourzending en creditering aan consument.
7.     De uitvoering en handhaving van retourrecht komt volledig administratief als financieel voor rekening van contractant.
8.     Producten door contractant verkregen uit retourrecht kunnen niet zonder voorafgaande toestemming  worden aangeboden aan leverancier.
 
 
 
 
Artikel 7 Schade en garantie 


1.     Wanneer een product niet (meer) werkt of is beschadigd, kan het product worden teruggezonden door consument aan contractant.
2.     Contractant is verplicht om een gratis retour mogelijkheid te bieden indien er voor het versturen verzendkosten zijn berekend.
3.     In tegenstelling tot artikel 7.1 vervalt retourverplichting indien consument geen verzending kosten heeft gemaakt.
4.     Wanneer de schade of het recht op garantie terecht is bevonden, wordt er zonder kosten voor de consument een nieuw of hersteld gelijk of nagenoeg gelijkend exemplaar aangeboden.
5.     Indien geconstateerd wordt door contractant of leverancier dat er geen of beperkende rechten van garantie gelden voor betreffende retourzending komen alle gemaakte kosten voor rekening van contractant.
6.     U kunt ervoor kiezen producten door de consument direct naar leverancier te laten verzenden,
7.     U kunt er voor kiezen om product zelf in te nemen.
8.     In beide gevallen is contractant verplicht om de juiste garantie retour documenten aan consument ter beschikking te stellen.
9.     In beide gevallen zijn de handlingkosten voor rekening van contractant.
 
Let op! De verzendkosten, maar ook de retourkosten die de klant maakt, zijn altijd voor de contractant  en worden niet vergoed door leverancier
 
Voor een juiste en snelle afhandeling dienen garantie retour zendingen altijd te worden verzonden met het: Reclamatieformulier. Neem eerst contact op met leverancier voor te volgen procedure.
Kunt u met toestemming van leverancier de producten door de klant rechtstreeks naar FERMonline sturen, dan kunt u ook een eigen reclamatieformulier gebruiken. Belangrijk is wel dat alle klant gegevens compleet zijn.   
   
 
Artikle 8 Geldigheid en duur van dropshipping overeenkomst
 
1.     De aangeboden overeenkomst heeft in beginsel een geldigheid voor de duur van 12 Maanden, ingaand op moment van ondertekening leverancier en contractant.
2.     De leverancier is verplicht om minimaal 1 maand voorafgaand aan het aflopen van contract een nieuwe overeenkomst aan te bieden aan contractant.
3.     Noodzakelijke wijzigingen in overeenkomst dienen ten alle tijden schriftelijk en voorafgaand aan ingang, aan de leverancier of contractant worden aangeboden.
4.     Contractant en leverancier zijn gedurende de proefperiode gerechtigd om met rede van opgaaf de overeenkomst per direct te ontbinden.
5.     Kosten voortvloeiend uit deze ontbinding kunnen niet worden verhaald op betrokken partij.
6.     Vervolg van de overeenkomst na de proefperiode van 12 maanden is onbeperkt geldig tot wederopzegging van betrokken partij.
7.     Bezwaren tegen wijzigingen in overeenkomst dienen binnen 1 maand schriftelijk door contractant  te worden ingediend.
8.     Onoverkomelijke bezwaren tegen wijzigingen in de overeenkomst geeft leverancier en contractant het recht om contract per direct te ontbinden.
9.     De dropshipping overeenkomst tussen leverancier en contractant is alleen geldig indien contractant beschikt over een geldige kamer van koophandel (chamber of commerce) inschrijving op naam van ondertekende contractant.
10.  De dropshipping overeenkomst tussen leverancier en contractant is alleen geldig indien contractant over een geldig BTW ( VAT, TAX) nummer op naam van de ondertekende contractant beschikt.
11.  Artikel 8.9 is niet geldig voor een buiten Nederland gevestigde onderneming.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 9 Facturatie
 
1.     Gedurende de periode van 12 maanden is het niet mogelijk om achteraf op een verzamel rekening te betalen.
2.     Facturen dienen gedurende de proefperiode vooraf aan verzending via overeengekomen betaalwijze te zijn voldaan en waarbij uisluitend de digitale ideal betaling aanbieden.
Neemt u vooraf contact op bij een storing van ideal betaaslsysteem.
3.     Wordt er door omstandigheden via de leverancier een andere betaalmiddel aangeboden is de Contractant verplicht om factuur/en binnen de vooraf gestelde periode uit te voeren.
4.     Contractant is verplicht om factuur/en op de overeengekomen betaalwijze uit te voeren.
5.     Facturatie en lopende zaken dienen na ontbinding van elke overeenkomst volgens de ontbonden overeenkomst te worden uitgevoerd.
6.     Kosten voorvloeiend uit het niet naleven van artikel 8 en 9 door contractant worden doorbelast aan  contractant.
 
 
Artikel 10 bijlage met actuele prijsstelling.
1.     Leverancier is verplicht om contractant schriftelijk op de hoogte te stellen van iedere financiële wijzigingen van handelingen in deze overeenkomst.
2.     Actuele prijsbepaling voor handelingen tussen leverancier en contractant dient door leverancier schriftelijk als bijlage op deze overeenkomst te worden aangeboden aan contractant.
 
 
Door het accepteren van de algemene voorwaarden worden ook de aanvullende voorwaarden voor dropshipping volledig geaccepteerd. 
U belooft alle rechten en plichten opgesteld in deze overeenkomst na te leven.

 
 
Bijlage :
Geldig van: Dagtekening dropshipping overeenkomst
Tot: 12 maanden na dagtekening automatisch verlengd met 12 maanden
Als ook: Door wederopzegging betrokken partij.
Als ook: Wanneer door leverancier dit noodzakelijk wordt geacht vanwege ontwikkelingen in de markt.
 
Kosten met betrekking tot ondertekening van overeenkomst.
 
Eenmalige administratie kosten dropshipping overeenkomst; € 49,90 incl 21% BTW
 
Waarom administratie kosten?
Dit is gedaan om misbruik van enkel stuks aankopen t.b.v eigen gebruik te voorkomen.
De kosten worden met €2,- per order in uw account gezet en nadat het bedrag van de fee is bereikt op uw rekening gestort.
Zo zijn wij er zeker van dat u een werkende en actieve dropshipping partner bent
Door het bestellen van de dropshipping partnerschap in onze webshop en de betaling hiervoor heeft afgerond wordt het partnerschap en deze algemene voorwaarden bevestigd en ontvangt u aansluitend alle benodigde materialen en toegang tot de speciale dropshipping winkel.
 
Verzendkosten van order contractant aan leverancier; Komt overeen met berekende verzendkosten door cms systeem van leverancier direct weergegeven tijdens bestelprocedure en afhankelijk van order omvang, gewicht en bestemming.
Restitutie van afwijking in berekening verzendkosten door cms tot €10,- niet mogelijk.
Restitutie van afwijking in berekening verzendkosten door cms vanaf een verschil boven €10,- alleen mogelijk voor het werkelijke verschil. Dit verschil wordt d.m.v een facturatie in mindering gebracht.
 
Korting op inkoop van alle dropshipping producten; Vooraf overlegt d.m.v aangeleverd productenlijst van interesse. Prijzen zijn bindend voor leverancier en contractant tot schriftelijke herziening.
 
Product documentatie: Inbegrepen in administratie kosten dropshipping overeenkomst.
Beeld en geluid materiaal: Inbegrepen bij administratie kosten dropshipping overeenkomst.  
Hulp en advies tijdens eerste contract jaar: Inbegrepen in administratie kosten dropshipping overeenkomst.
 
FERMonline inkoop & betaling Condities gedurende eerste 12maanden vanaf contract datum
Na 12 maanden worden korting percentage herzien en verhoogt naar omzet.
Benelux Retail Categorie inkoop Korting
 Algemeen 20%
 
Levercondities:
Franco levering vanaf € 500,- orderwaarde
Orderwaarde < €500,- + €10,- orderkosten
Betalingscondities:
Vooraf via online payment dmv ideal. €0.99 betaalkosten per order
 
Acties mogen max 2 weken per product worden aangeboden in overleg met FERMonline.
Wij verzoeken u om de advies verkoopprijzen te hanteren om zo een onderlinge concurrentie strijd te voorkomen.
Het trekken, binden en verkopen aan uw klanten dient volgens normale gedrag normen te worden uitgevoerd.
Het succes van uw winkel wordt niet verkregen door het stunten met prijzen maar de zorg en kwaliteit die u aan uw klanten levert.
De algemene voorwaarden Fermonline voor verkoop en levering zijn van toepassing op alle orders
De voorwaarden zijn digitaal te downloaden op onze site en kunnen op verzoek ook aan u worden toegestuurd.
 
Uw Leverancier: FERMonline.nl
Fermonline maakt geen deel uit van Ferm Bv
@